Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

«ἡ ἐπανάσταση εἶναι ζωή, ἀέναη παιδεία»


1 σχόλιο: