Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

κοινοκτημοσύνη καὶ ἐξουσία

σημείωση Domenico: τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐξουσία μάχεται λυσσαλέα τὴν κοινοκτημοσύνη, συνιστᾶ τὴν ἀκριβέστερη ἀπόδειξη ὅτι εἶναι ἐξίσου ἐγκληματικὴ ἡ «ἐξουσία» τῆς κοινοκτημοσύνης    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου