Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

οἱ λεύτεροι τὸν θάνατο τὸν χορεύουνε

 

1 σχόλιο: