Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

ἀγάπη ἀκόρεστος

 

  • ἀλλὰ ἂς βασιλεύῃ μόνη ἡ ἀγάπη, καὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη στρατοῦ ἢ φυλακῶν
  • ὁ Κύριος ἀγαπᾶ ἡμᾶς πλεῖον ἢ ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ ἀγαπῶμεν ἑαυτοὺς
  • ὁ Θεὸς εἶναι Ἀγάπη ἀκόρεστος
  • ὅλαι αἱ ἁμαρτίαι εἶναι ὡς σταγὼν ἐνώπιον τοῦ πελάγους τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
  • ὅστις όμως δὲν ἀγαπᾶ τοὺς ἐχθρούς, οὗτος δὲν θὰ ἔχῃ εἰρήνην, ἔστω καὶ ἂν εἰσάγουν αὐτὸν εἰς τὸν παράδεισον

 ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου