Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

πλοῦτος... ὁ ἀνέραστος

Γιάννης Μπουτέας

Λέει ὁ Μέγας Βασίλειος ὅτι εἶπε ψέμματα ὁ πλούσιος πὼς φύλαξε τὶς ἐντολές. Γιατὶ ἂν τὶς εἶχε φυλάξει, δὲν θὰ εἶχε κτήματα πολλά, ἀφοῦ ὁ Νόμος λέει πρῶτα-πρῶτα: «Θὰ ἀγαπήσεις τὸν Κύριο καὶ Θεό σου μὲ ὅλη τὴν ψυχή σου». Λέγοντας «μὲ ὅλη τὴν ψυχή σου», δὲν ἐπέτρεψε σ’ ἐκεῖνον ποὺ ἀγαπᾶ τὸ Θεό, νὰ ἀγαπᾶ καὶ κάτι ἄλλο, γιὰ τὸ ὁποῖο νὰ λυπᾶται ὅταν τὸ ἀπαρνεῖται. Ἐπίσης ὁ Νόμος λέει: «Θὰ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἑαυτό σου», δηλαδὴ τὸν κάθε ἄνθρωπο. Καὶ πῶς φυλάει τὴν ἐντολή, ὅταν ἄλλοι πολλοὶ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὴν καθημερινὴ τροφή, ἐνῶ αὐτὸς ἔχει κτήματα πολλὰ καὶ μάλιστα εἶναι δεμένος μαζί τους μὲ πάθος; Γιατὶ ἂν τὰ εἶχε ὅπως ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰὼβ καὶ οἱ λοιποὶ Δίκαιοι, σὰν νὰ ἦταν τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ ἔφευγε ἀπὸ τὸ Χριστὸ λυπημένος. Ἐπίσης καὶ ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι ὁ πλούσιος πίστεψε ὅτι ἐκεῖνα ποὺ τοῦ ἔλεγε ὁ Κύριος ἦταν ἀλήθεια, γι’ αὐτὸ καὶ ἔφυγε λυπημένος· ἦταν ἀδύνατος ὅμως νὰ τὰ ἐκτελέσει. Γιατὶ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ πιστεύουν τὰ λόγια τῶν Γραφῶν, εἶναι ὅμως ἀδύνατοι στὴν ἐκπλήρωσή τους.


Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός, Βιβλίο πρῶτο, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, τ. Γ´, μτφρ. Ἀντώνιος Γαλίτης, ἐκδ. Τὸ περιβόλι τῆς Παναγιᾶς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου