Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Χριστὸς ὁ πρόσφυγας


2 σχόλια:

 1. [...] Δός μοι τούτον τον ξένον,
  Τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα εν κόσμω.
  Δος μοι τούτον τον ξένον,
  ον ομόφυλοι, μισούντες θανατούσιν ως ξένον.
  Δος μοι τούτον τον ξένον,
  ον ξενίζομαι βλέπειν του θανάτου τον ξένον.
  Δος μοι τούτον τον ξένον,
  όστις οίδε ξενίζειν τους πτωχούς και τους ξένους.
  Δος μοι τούτον τον ξένον,
  Ον Εβραίοι τω φθόνω αποξένωσαν κόσμω.
  Δος μοι τούτον τον ξένον,
  ίνα κρύψω εν τάφω, ος ως ξένος ουκ έχει την κεφαλήν πού κλίνη [...].

  ΑπάντησηΔιαγραφή