Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Αἰσχύλος - «τὰν φυγάδα μὴ προδῷς»

 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ: Μὰ ἐγὼ δὲν θ’ ἀποφάσιζα νὰ δώσω

ὑπόσχεση προτοῦ ν’ ἀνακοινώσω

τὸ τὶ συμβαίνει σ’ ὅλο τὸ λαό μου […]

ΧΟΡΟΣ: […] τὴ Δίκη γιὰ σύμμαχο διάλεξε

κι ἀπόφαση πάρε

τοὺς θεοὺς ποὺ νὰ δείχνει τὸ σέβας.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ: Ἡ κρίση δὲν εἶν’ εὔκολο νὰ γίνη·

μὴ μὲ διαλέγης γιὰ κριτή, στὸ εἶπα

καὶ πρίν, χωρὶς τὴ γνώμη τοῦ λαοῦ μου

δὲν θὰ μποροῦσα ἐτοῦτα νὰ τὰ κάνω

ὅση κι ἂν εἶναι ἡ δύναμή μου […]

ΧΟΡΟΣ: Σκέψου καὶ γίνε προστάτης τῶν ξένων

τὴν εὐσέβειά σου δείχνοντας ὅλη·

τὴν ἐξόριστη ἐμὲ μὴ μὲ προδώσης,

ποὺ ἀπὸ μακρυὰ ξεσηκώθηκα, κυνηγημένη

μ’ ἄθεους διωγμούς· […]


ΚΗΡΥΞ: Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ σφάλμα ποὺ ἔχω κάνει

χωρὶς νἄχω τὸ δίκαιο μαζί μου;

ΒΑΣΙΛΕΥΣ: Πρῶτα δὲν ξέρεις πῶς νὰ εἶσαι ξένος. […]

Μιλᾶς γιὰ τοὺς θεούς, ὅμως διόλου

σέβας δὲ φαίνεσαι σ’ αὐτοὺς νὰ δείχνεις.

ΚΗΡΥΞ: Δείχνω τὸ σέβας στοὺς θεοὺς τοῦ Νείλου.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ: Καθὼς ἀκούω τώρα ἀπὸ σένα

δὲ λογαριάζεις τοὺς ἐδῶ καθόλου. […]

Γιατὶ δὲν δέχομαι νὰ κάνω ξένους

κείνους ποὺ τοὺς βωμοὺς θεῶν συλοῦνε.

 

 

Αἰσχύλος, Ἱκέτιδες, εἰσαγωγὴ - μετάφραση - σχόλια Ἐρ. Χατζηανέστης, ἐκδ. Ἰ. Ζαχαρόπουλος, Ἀθήνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου