Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

τοῦ μετανάστη...Ἄκουσες, ψυχή μου,
ὅτι ὁ Ἀβραὰμ παλιὰ ἐγκατέλειψε
τὰ χώματα τὰ πατρικὰ
κι ἔγινε μετανάστης.
Τούτου νὰ μιμηθεῖς τὴν προαίρεση.

(Μ. Κανὼν Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης, ὠδὴ γˊ)


Ἡ γυναίκα ἀπὸ τὴν πόλη Σουνὰμ κάποτε φιλοξένησε
τὸν δίκαιο Ἐλισσαῖο, ψυχή μου,
μ’ ἀγαθὴ διάθεση.
Σὺ ὅμως δὲν ἔμπασες στὸ σπίτι σου
οὔτε ξένο, οὔτε ὁδοιπόρο.
Γι’ αὐτὸ θὰ ἐκβληθεῖς ἔξω ἀπ’ τὸν νυμφώνα
Θρηνώντας γοερά.

(Μ. Κανὼν Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης, ὠδὴ ηˊ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου