Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Οὐκ ἂν λάβοις


Domenico: ὅταν ἡ ζωὴ ἐξαντλεῖται στὴν ἀπαίτηση, ὁ θάνατος μασκαρεύεται σὲ ἄγνοια ἀνυποψίαστη. Τότε ἡ παρουσία γίνεται καὶ πάλι ἀποκαλυπτική. Ἀπὸ αὐτὴν ἀναδύεται τὸ συστατικὸ ποὺ τὴν ψευδοσυνιστᾶ: Ἡ εὐπρεπῶς μακιγιαρισμένη ἀπουσία. Μᾶλλον ὄντως εἶναι δυνατὸν νὰ λείπουμε ἀπὸ τὴν παρουσία. Ἡ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς τραγωδίας εἶναι ποὺ κολάζει.2 σχόλια: