Σάββατο 17 Μαΐου 2014

μαθαίνοντας τὴ λευτεριὰ

Κ. Μπαλάφας
Στὶς περιοχὲς ποὺ ἀπελευθέρωνε ὁ ΕΛΑΣ, τὰ δύο τρίτα τῆς χώρας, ὁ λαὸς ἔπαιρνε τὴν ἐξουσία στὰ χέρια του. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴ νεώτερη ἱστορία μας λειτουργοῦσε ἡ ἄμεση δημοκρατία, μὲ πολλὲς ἐλλείψεις, περισσότερες ἀτέλειες καὶ μεγάλα λάθη. Ἀλλὰ τότε μάθαινε ὁ λαὸς νὰ ζεῖ ἐλεύθερος!...


ἀρχιμ. Γερμανὸς Κ. Δημᾶκος, Στὸ βουνό, μὲ τὸν Σταυρό, κοντὰ στὸν Ἄρη, Τρίκαλα-Ἀθήνα 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου