Τετάρτη 1 Μαΐου 2019

παρὰ φύσιν ἡ δουλείαΜὲ δουλεία καταδικάζεις τὸν ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ἡ φύση εἶναι ἐλεύθερη καὶ αὐτεξούσια καὶ ἀντιστρατεύεσαι τὸν Θεὸ ανατρέποντας τὸν νόμο ποὺ ἔθεσε στὴ φύση;

Αὐτὸς ποὺ ἔχεις ἰσοτιμία μὲ ὅλους (ὡς ἄνθρωπος), πές μου ἀπὸ ποῦ ἔχεις κάτι παραπάνω, ὥστε ὄντας ἄνθρωπος νὰ νομίζεις ὅτι εἶσαι ἀφέντης ἀνθρώπου;

Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὸν ἐκκλησιαστὴν τοῦ Σολομῶντος, PG 44, 664CD · 668A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου