Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση

Τάσος Μαντζαβίνος
Ἐκείνους (ἐννοῶ τοὺς γαιοκτήμονες), που νομίζονται δα πιὸ δίκαιοι. Αὐτοὺς ποὺ κατέχουν τὴ γῆ καὶ καρπώνονται τὸν πλοῦτο της. Τίποτε πιὸ ἄδικο ἀπ’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει. Ἂν ἐξετάσει κανένας πῶς μεταχειρίζονται τοὺς ἄθλιους καὶ δυστυχισμένους γεωργούς, θὰ τοὺς εὕρει πιὸ σκληροὺς καὶ ἀπὸ τοὺς βαρβάρους. Γιατὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ λειώνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ κοπιάζουν ὁλόκληρη τὴ ζωή τους καὶ δουλειὲς ἀτέλειωτες καὶ ἀνυπόφορες ἐπιβάλλουν καὶ τοὺς φορτώνουν μὲ ὑπηρεσίες κοπιαστικές. Σὰν ὄνους καὶ ἡμίονους ἢ μᾶλλον σὰν λιθάρια χρησιμοποιοῦν τὰ σώματά τους καὶ δὲν τοὺς ἀφήνουν οὔτε μιᾶς στιγμῆς ἀνάσα. Καὶ εἴτε δίνει ἡ γὴ εἰσόδημα εἴτε ὄχι, ὅμοια τοὺς βασανίζουν καὶ δὲν τοὺς δείχνουν καμιὰ συγκατάβαση. Δὲν ὑπάρχει τίποτα χειρότερο ἀπ’ αὐτό· νὰ κοπιάσεις ὁλόκληρο τὸ χειμώνα, ν’ ἀφανιστεῖς ἀπὸ τὰ κρύα, τὴ βροχὴ καὶ τὶς ἀγρυπνίες καὶ νὰ φύγεις στὸ τέλος μὲ ἄδεια χέρια καὶ νά ’σαι καὶ χρεωμένος. Ἀπὸ τὴν πεῖνα αὐτὴ καὶ τὴν ἀποτυχία νὰ σὲ τρομάζουν περισσότερο τὰ βάσανα τῶν ἐπιστατῶν καὶ τὰ τραβήγματα καὶ τὰ δικαστήρια καὶ οἱ ἀναπόφευκτες ἀγγαρεῖες. Πῶς νὰ ἀναφέρει κανένας καὶ τὴν ἐκμετάλλευση ποὺ τοὺς κάνουν καὶ τὶς ἀπάτες μὲ τὶς ὁποῖες τοὺς ἐξαπατοῦν; Μὲ τοὺς κόπους καὶ τοὺς ἱδρῶτες τους γεμίζουν ἀλώνια ἀλλὰ δὲν ἀφήνουν νὰ πάρουν κι ἐκεῖνοι μιὰ μικρὴ ποσότητα…Ἐπινοοῦν καινούργιους ὅρους τοκισμοῦ, ποὺ δὲν τοὺς παραδέχονται οὔτε οἱ ἑλληνικοὶ νόμοι καὶ κάνουν γιὰ τὰ δάνεια γραμμάτια καταραμένα.    


Μητροπολίτη Διονυσίου, Πατερικὸ Κυριακοδρόμιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου