Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021

μισάνθρωπη φιλανθρωπία - λαίμαργη φιλοπλουτία

Τάκης Μάρθας - Ἐξαθλίωση  […] ὅσα παίρνεις (πλούσιε), δὲν ὑπολείπονται καθόλου σὲ μισανθρωπία. Κερδίζεις ἀπὸ τὶς συμφορές, εἰσπράττεις χρήματα ἀπὸ τὰ δάκρυα, τὸν γυμνὸ καταπιέζεις, χτυπᾶς τὸν πεινασμένο, συμπόνια πουθενά∙ καμία σκέψη ὅτι εἶσαι συγγενὴς μὲ τὸν πάσχοντα∙ καὶ τὰ κέρδη ποὺ ἀποκομίζεις μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ ὀνομάζεις φιλάνθρωπα. […]

Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία Δ' εἰς τὸν ΚΗ' Ψαλμὸν

 

[…] τὰ περισσότερα ψάρια ἀλληλοτρώγονται καὶ τὸ μικρότερο γίνεται τροφὴ τοῦ μεγαλύτερου. Κι ἂν ποτὲ συμβεῖ αὐτὸ ποὺ κρατᾶ τὸ μικρότερο στὸ στόμα του νὰ γίνει θήραμα τοῦ ἄλλου, αὐτὰ καταλήγουν στὸ ἕνα στομάχι τοῦ τελευταίου. Ἐμεῖς λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι τὶ διαφορετικὸ κάνουμε ὅταν καταδυναστεύουμε τοὺς ὑποδεέστερους;  Σὲ τὶ διαφέρει ἀπὸ τὸ τελευταῖο ψάρι αὐτὸς ποὺ μὲ τὴ λαίμαργη φιλοπλουτία του καταχωνιάζει στὶς ἀκόρεστες τσέπες τῆς πλεονεξίας του τοὺς ἀδύναμους; Ἐκεῖνος ἀπέκτησε ὅ,τι εἶχε ὁ φτωχὸς∙ ἐσὺ τὸν ἁρπάζεις καὶ τὸν κάνεις μέρος τῆς περιουσίας σου. Ἀποδείχτηκες ἀδικώτερος τῶν ἀδίκων καὶ πλεονεκτικώτερος τοῦ πλεονέκη. Πρόσεχε νὰ μὴν ἔχεις τὸ ἴδιο τέλος μὲ τὰ ψάρια, δηλαδὴ ἀγκίστρι ἢ καλάθι ἢ δίχτυ. […]

Μ. Βασιλείου, Ἑξαήμερος Ζ'Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου