Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Προτεσταντισμὸς καὶ γένεση τοῦ καπιταλισμοῦ


[…] Μόλις μποῦμε στὸν ἀπόλυτο προορισμό, ἀρχίζει ἡ φρίκη, διότι ὅλοι εἴμαστε ἔνοχοι. Ὅλοι εἴμαστε ὑποψήφιοι νὰ ἀπολεσθοῦμε, χωρὶς νὰ ξέρουμε γιατὶ καλὰ καλά. Τίθεται τὸ ἐρώτημα: Πῶς μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε ὅτι εἴμαστε σωσμένοι; Ἁπλὸ εἶναι αὐτό. Θὰ τὸ ξέρουμε, ἂν ἐπιτύχουμε σ’ αὐτὴ τὴ ζωή. Αὐτὸ θὰ σημαίνει ὅτι ἔχουμε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι λοιπὸν γεννιέται ὁ καπιταλισμός. Εἶναι τὸ σχῆμα ἐξήγησης τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ πρότεινε ὁ Max Weber. Ὁ καπιταλισμὸς γεννιέται μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῶν πολλῶν αὐτῶν, Καλβινιστῶν κυρίως, ἀλλὰ καὶ ἄλλων, νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἔχουν συγχωρεθεῖ καὶ ὅτι εἶναι οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ. Γεννιέται ἔτσι ὁ καπιταλισμὸς στὰ ὅρια καὶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Προτεσταντισμοῦ. […]
Ἡ ἰδεολογικοποίηση αὐτὴ εἶναι ἐπικίνδυνη, διότι παράγει αὐτοβεβαιωμένους ἀνθρώπους ἢ ἐπικίνδυνους. Παράγει ἀκόμη πολιτικοὺς μὲ ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία (βλ. Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν ἢ τοὺς «ἀναγεννημένους Χριστιανοὺς» Ἀμερικανοὺς πολιτικοὺς) ἀπ’ τὴ μία, ἢ καὶ χειρότερα ἀκόμα, παράγει τὴν ἰδεολογία τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ. Ἀπ’ τὴν ἄλλη παράγει τὴ φρίκη τοῦ κοινωνικὰ ἐπιτυχημένου καπιταλιστῆ, ὁ ὁποῖος εἶναι γνήσιο παιδὶ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ παιδὶ θὰ φτιάξει ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς αὐτοκρατορίες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι τόσο δύσκολο νὰ στεριώσει σὲ μία βάση ἀληθινὰ πνευματικὴ καὶ αὐθεντικὰ χριστιανική…

π. Νικόλαος Λουδοβῖκος, Ἡ ἱστορία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μ. Βατοπεδίου, 32016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου